De Grooten Oorlog in Brusselse straatliedjes uit 1914-1918. Inclusief CD

Guy JANSSENS
€10.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 2014
Publisher: Acco
Edition: 2de druk
Language: NL
Pages: 120
Condition: As New
Binding: SC
Illustrated: z/w foto's
Ft:
 21 x 124 cm. 275 gr.

- De straat- of volksliedjes waarop dit boek gebaseerd is, zong men tijdens de Eerste Wereldoorlog, in het bezette Brussel (1914-1918). Ze getuigen van het patriottisme, de woede en de strijdlust van de aangevallen Belgen. Van de angst en ongerustheid van degenen die hun vriend of man, zoon of vader aan het front wisten. Van het verdriet en de ellende van de talrijke oorlogsweduwen en -wezen. Van de groeiende afschuw van de oorlogsgruwel. Van de kleine en grote bezettingsongemakken, de haat voor de Duitse Kaiser en de spot die men met hem dreef. Van de oorlogsmoeheid en het verlangen naar vrede. De liedjes bieden kortom een originele en veelkantige kijk op hoe de kleine man en vrouw de Grooten Oorlog hebben ervaren.

Dit is een boek voor wie belangstelling heeft voor de 'kleine' geschiedenis van de anonieme burgerbevolking in de Eerste Wereldoorlog, maar ook voor al wie kennis wil maken met het Belgische Nederlands en het Brussels van honderd jaar geleden alsook met het eertijds zo populaire genre van het volkse lied.

Op de cd Zeet ee den ourlog brengt de eigenzinnige Brusselse muziekgroep Emballage Kado tien liedjes uit het boek tot leven. De nummers werden tekstueel aangepast op basis van het eigentijds Brussels dialect, de zingbaarheid en begrijpbaarheid.

Inhoud:
Voorwoord
Woord vooraf door de auteur
Het liedjesschrift van mijn grootmoeder
1. Belgen vooruit! - Liedjes over patriottisme en strijdlust
2. Ziet hier den Oorlog - Liedjes over oorlogsleed
3. De Dochen en Brussel - Liedjes over de bezetting van Brussel
4. T'es zijn Faut - Spot- en hekelliedjes over keizer Wilhelm
Nabeschouwingen
Register
Bibliografie
Illustratieverantwoording.