Vlaamsch Leven. Zelfstandig Vlaamsch - Geïllustreerd Weekblad. Jrg II, volledig, Nr. 1, 8 october 1916 tot Nr. 52, 30 september 1917

Willem GIJSSELS (Bestuurder en hoofdopsteller) & diverse medewerkers
€105,00
Envoyez à
*
*
Méthode d'expédition
Nom
Délai de livraison estimé
Prix
Aucune option d'expédition

Place: Brussel
Publisher: Vlaamsch Leven
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 830
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: HC, half simili-leder band met marmerpapier
Illustrated. 
Ft: 31,1x24 cm. 3385 gr.

- Na Van Ostaijens publikaties in Ons Land en De Goedendag verschenen in 1917 ten slotte nog twee artikelen van zijn hand in het ‘zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad’ Vlaamsch Leven, dat te Brussel werd uitgegeven en sedert de tweede jaargang onder redactie van Willem Gijssels stond. Voordat Van Ostaijen aan Vlaamsch Leven meewerkte had dit blad op 27 mei 1917 al het gedicht Avond uit Music-hall opgenomen, aan welke bundel in hetzelfde nummer een anomieme bespreking was gewijd. De beide artikelen in Vlaamsch Leven waren bewerkingen van de bijdragen die Van Ostaijen reeds eerder in Ons Land had geplaatst over het werk van de gebroeders Jespers en Paul Joostens. Op 17 juni 1917 verscheen het eerste, Over het werk van Oscar en Floris Jespers, dat geïllustreerd werd met reprodukties van één tekening en het schilderij De groene spiegel door Floris Jespers, van het Beeld van mevrouw A.D. door Oscar Jespers en met twee overzichtsfoto's van de tentoonstelling. In een nieuwe inleiding constateert Van Ostaijen dat de gebroeders Jespers in het provinciale Antwerpen voor ‘ultra-modernen’ worden gehouden, maar internationaal gezien nog pas op weg zijn zich tot ‘moderne persoonlijkheden’ te ontwikkelen. Op een uitweiding over de dynamische techniek na - naar aanleiding van Ensors De val der verdoemde engelen - herhaalt hij verder voornamelijk - voor een groot deel ook woordelijk - wat hij ruim drie maanden tevoren in Ons Land had geschreven.
Ook zijn met zes reprodukties geïllustreerde beschouwing over Het werk van Paul Joostens, die op 9 september 1917 in Vlaamsch Leven verscheen, voorzag hij van een nieuwe inleiding en van enkele uitbreidingen, waardoor veel elementen uit zijn studie Over dynamiek aan de eerste versie in Ons Land werden toegevoegd.
(Ⓒ Paul van Ostaijen. Een documentatie (1996) - Gerrit Borgers)

- Het blad werd achtereenvolgens geredigeerd door Octaaf Steghers (jaargang 1, 1915-1916) en Willem Gijssels (van oktober 1916 tot het einde). Het bevat de eerste gedichten van toenmalige jongeren, zoals Victor-Jozef Brunclair, Gaston Burssens, Marnix Gijsen, A.W. Grauls, Raymond Herreman, K. Leroux, A. Nahon, Paul van Ostaijen, Maurice Roelants, Urbain van de Voorde, proza van Richard de Cneudt, Albert van Hoogenbemt, Alfons Jeurissen (1874-1925), talrijke liederen, maar is voor de V.B. voornamelijk van belang door zijn artikelen over grote Vlamingen (Peter Benoit, Isidoor van Beugem, Leonardus L. de Bo, Alfons de Cock, Juliaan Delbeke, Jef Denyn, Julius de Geyter, Emanuel Hiel, Pol de Mont, Albrecht Rodenbach, Domien Sleeckx, Stijn Streuvels, Felix Timmermans, Edward Vermeulen, Hugo Verriest, Cyriel Verschaeve en anderen) en door een aantal bijdragen van flamingantische, veelal activistische inspiratie, zoals die van Achilles Mussche en August Remouchamps over de vernederlandsing van de universiteit te Gent, F. Ackermann, Jan Boon, Karel Fossey, George Roose en Steghers over de krijgsgevangenkampen in Duitsland, R. de Roeck over de taalgrens, Jef van den Eynde over Hermann Wirth, Herman van Puymbrouck over Georges Eekhoud en het 'Vlaams', Steghers over Frans-Vlaanderen en van onbekenden over Lodewijk Severeijns en aalmoezenier Paul Vandermeulen. Het blad verdween, toen Gijssels naar Nederland uitweek. (Ⓒ R. Roemans, Bibliografie van de moderne Vlaamsche literatuur 1893-1930. Dl. 1. De Vlaamsche tijdschriften, 1930-1934, p. 729-791.)

- Vlaamsch Leven verschenen te Brussel van 3 oktober 1915 tot 20 oktober 1918. Dit is de 2de jaargang in 52 afleveringen volledig.