Beeld - Spraak. Van Luiken tot Lucebert. Beeldende kunst van schrijvers uit Nederland

Gerrit BORGERS & Robert DE SMET
€39,00
Envoyez à
*
*
Méthode d'expédition
Nom
Délai de livraison estimé
Prix
Aucune option d'expédition

Year: 1971
Place: Brussel
Publisher: Europalia 71 / Kunst- en Cultuuragenda
Printer: Antigoon, Antwerpen & Van Muysewinkel
Edition:
 1st

Language: NL
Pages: 2+14+15illu+2
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: Losbladig in 2x gevouwen poster vd tentoonstelling, zoals uitgegeven.
Illustrated: z/w illustraties. Lay-out Jozef Van Hoeck. Poster design Johan Pot.
Ft: 30x21 cm. 240 gr. Poster 60x42 cm.

- De tentoonstelling werd ingericht in het kader van Europalia 71 - Nederland door het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage en door Europalia. De tentoonstelling ging door in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Schenkingenzaal, Kunstberg, Brussel.

- Referenties van schilderijen en tekeningen
1. ANDREUS HANS - tekening
2. ANSLIJN NIC. - een der zelfgetekende illustraties voor zijn leerboeken
3. BILDERDIJK WILLEM - sepiatekening, coll. Letterkundig Museum
4. BREDERO G. A. - codicil van het testament van Bredero's vader, waarin schilderijen van zijn zoon worden opgesomd en illustraties van «Aendachtigh Liedt Boeck»
5. BULTHUIS RICO - tekening
6. WERUMEUS BUNING J. W. F.- tekening
7. CAMPERT REMCO - vignet
8. COORNHERDT - lsebels dood, gravure
9. CREMER JAN - «Vuurvogel», 1957, kleurenlitho, coll. Haags Gemeentemuseum
10. DE VRIES HENDRIK - tekening
11. DULLAERT HEIMAN - schilderij «De urinedoktor», coll. Groninger Museum
12. DU PERRON E. - getekend portret van J. Greshoff
13. ELBURG JAN G. - druksel met tekening
14. EMANTS MARCELLUS - schilderij uit 1870 »Gezicht in de Scheveningsche boschjes», coll. Letterkundig Museum
15. ERASMUS - bladzijde met zogenaamde « doodles » van de hand van de schrijver
16. FABRICIUS JOHAN - Vikalo, tekening, 1918
17. FEITH RHIJNVIS - door Feith getekende titelpagina voor een van zijn bundels
18. HANLO JAN - gekleurde tekening
19. HAVERSCHMIDT F. - illustratie en tekening uit zijn studententijd
20. HERMANS WILLEM FREDERIK - fotomontage
21. HUIZINGA JOHAN - tekening
22. HUSSEM WILLEM - Bol en schrift, schilderij
23. HUYGENS CONSTANTIJN - zelfportret
24. KEMP PIERRE - palet van Kemp met het gedicht waarin hij afscheid neemt van de schilderkunst
25. LAST JEF - Hiroshima, gekleurde tekening
26. LUCEBERT - aquarel uit de reeks Javea, juni '71
27. LUIKEN JAN - gravure uit de reeks christenvervolging
28. PERK JACQUES - schets uit zijn collegedictaat
29. RODENKO PAUL - getekend vignet
30. ROEMERS VISSCHER ANNA - roemer
31. SECUNDUS JANUS - door Secundus gesneden model, een penning voor Frans van Craneveldt
32. SPEENHOFF KOOS - getekend portret van Herman Heijermans
33. TEN HARMSEN VAN DER BEEK FRITZI - illustratie
34. VAN DOESBURG THEO - twee typografische gedichten uit De Stijl
35. VAN EEDEN FREDERIK - literaire karikatuur van Van Eeden
36. VAN LENNEP JACOB - «De girobank», tekeningen met teksten van Van Lennep
37. VAN LOOY JAC. - schets uit Marokko, coll. Huis van Looy, Haarlem
38. VAN MOERKERKEN P. H. - eigen illustratie
39. VAN WOENSEL PIETER - karikatuur uit de almanak «De Lataarn»
40. VETH CORNELIS - een van zijn literaire karikaturen, coll. Letterkundig Museum
41. VOSMAER CAREL - tekening in een brief uit Napels van 26 mei 1873
42. VROMAN LEO - zelfportret, schilderij, coll. Letterkundig Museum
43. WERKMAN H.N. - een der delen van « De Blauwe Schuit»
44. WILLEMS ELDERT - tekening
45. WINKLER PRINS JACOB - zelfportret, coll. Letterkundig Museum
46. WOLKERS JAN - plastiek.

- Referenties van stripverhalen
1. «De geschiedenis van Hanepoot», het eerste Nederlandse stripverhaal, getekend door Bilderdijk voor zijn zoon Julius
2. « Titula» door Harry Buckinxz
3. «De avonturen van Wim Oortjes» door Aart Clerkx
4. «De wereldreis van Bulletje en Bonestaak» tekst A. M. de Jong, tekeningen George Raemdonck
5. «De arbeiders» door Willem Holtrop
6. «Klinsklansklandere van de ene bil op de andere» door Fred A. Julsing
7. «Arman en Ilva» door The Tjong Khing
8. «Eric de Noorman» door Hans G. Kresse
9. «Kraaienhove» door Willy Lohman
10. «Dick Bos» door Alfred Mazure
11. «Pietje Pluis en Jantje Joppe» door G. Th. Rotman
12. «Hektor in de televisie sektor» door Joost Swarte
13. «Tom Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde» uit «Avonturen van Tom Poes» door Marten Toonder
14. «Jan Alleman kan d'er wat van» door Theo J. A. van den Bogaard
15. Leo Vroman.