Luimige Vertelsels op Steden en Dorpen. Illu Jos Hendrickx

Jozef CORNELISSEN
€68,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1928
Place: Antwerpen
Publisher: L. Opdebeek
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 118
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated: Omslag en penteekeningen van Jozef Jos Hendrickx
Ft: 22x16 cm. 170 gr.

- Inhoud:
Inleiding
Voornaamste bronnen
I De maan (de zon, de muggen, enz.) blusschen
II De maan opvisschen
III De maan vangen
IV De maan door een ezel ingezwolgen
V De maan gestolen
VI De kerk verplaatsen
VII De koe op het dak
VIII Het lang voorwerp rechtstandig gedragen
IX Het daglicht opvangen
X Van den mol levend begraven
XI Een visch (een kreeft) een bel omhangen of vastleggen
XII Menschen die niet kunnen tellen
XIII Menschen die niet kunnen onthouden
XIV De haard geeft te veel hitte
XV Een menschenketting maken
XVI We zullen het laten regenen
XVII Geweren af schieten om de kikvorschen te doen zwijgen
XVIII De eerste laat een voorwerp vallen, al de anderen doen hertzelfde
XIX De man die meent dat hij dood is
XX De pot met drie ooren
XXI Een pak slaag als geneesmiddel
XXII Maar één boterham eten
XXIII Het dorp meten
XXIV De putvullers
XXV De pier als een vreemd dier of een gevaarlijk beest aangezien
XXVI De ezel voor een haas gehouden
XXVII Een visch of een voorwerp voor een monster gehouden
XXVIII Met meer personen op reis gaan oom den weg te verkorten
XXIX De moedige kandidaat veldwachter
XXX Zonderlinge Almanakken
XXXI Christusbeeld als brug
XXXII Het getik van een horloge voor het knagen van muizen gehouden
XXXIII De deur langs binnen dichtspijkeren zoodat men niet meer buiten kan
XXXIV De stadspoorten sluiten met ,een wortel, enz. in plaats van grendels
XXXV De stadspoorten sluiten om een ontsnapten vogel het wegvliegen te beletten
XXXVI Hoornvee als, vijanden aangezien en doodgeschoten
XXXVII Beeltenissen in een spiegel voor ande re personen gehouden
XXXVIII Menschen die hun beenen verliezen en terugvinden
XXXIX Menschen die hun weg niet vinden
XL Een kerkpatroon kiezen
XLI Hoe Sint-Antonius patroon van Merchtem en Sint-Paulus die van Opwijk werd
XLII De mis van «Requiem» op Paschen
XLIII Ge zijt ezel geboren en ge zult ezel sterven
XLIV Van den boer en den haring
XLV De Oolenaars wasschen hun voeten
XLVI De markt van Sichem
XLVII Hoe de dorpen hun naam kregen
A. - Nieuwrode
B. - Hoboken
C. - Vremde
D. - Hersselt en Westmeerbeek
E. - Kortrijk
F. - Waardamme
G. - Vinkem
H. - Thielt
I. - Belsele
J. - Herzele en Houtem
K. - Groote-Loo
L. - Bonheiden, Rijmenam en Keerbergen
M. - Haaltert
N. - Okegem
O. - Welle
P. - Halmaal
Q. - Lichtaart
R. - Einthout
S. - Veerle
T. - Borcht-Lombeek
U. - Teralfene
XLVIII HEKELVERTELSELS:
A. - De Schepping van den Waal
B. - Van de Walen die naar Vlaanderen gingen om Vlaamsch te leeren
C. - Drie Vlamingen die Fransch gingen leeren
D. - Waarom de Joden ,geen varkenvleesch eten
E. - De Joden, de Walen en de Deifzijlers uit den hemel gesloten.