Kunst en kleur. Een kleurenleer over het subjektief beleven en objektief leren zien van kleur als weg naar de kunst

Johannes ITTEN
€95,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 2002
Place: Baarn
Publisher: Cantecleer
Edition: 4de druk
Language: NL
Pages: 160
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: HC. Zwart linnen met stofwikkel
Illustrated. 

- Dit werk geeft door zijn tekst, de praktische oefeningen en de analyses van meesterwerken een beeld van het gehele complex van uitdrukkings- en toepassingsmogelijkheden van de kleuren.

- Wat zou onze wereld zijn zonder kleur? Een eentonige, vreugdeloze verzameling van vormen zonder verlevendigende (stimulerende) uitdrukking.
"Zoals de klank kleurige glans verleent aan het gesproken woord, zo geeft de kleur bezielende klank aan de vorm". ln alle tijden hebben de mensen nagedacht over het ingewikkelde fenomeen van de kleur. Zoals de fysikus de natuurkundige en chemische eigenschappen van kleuren bestudeert, de f ysioloog en de psycholoog de werking van kleuren op de mens, zo speurde Johannes ltten het estetische wezen van de kleuren na. Zijn "Kunst en kleur" is een kleurenleer, die ontstaan is uit de beschouwing van de kunstenaar en de pedagoog.
Het ging hem erom, twee wegen te laten zien, die leiden tot begrip van de kleur in de kunst. Het subjektieve gevoelen en de objektieve wetmatigheid der kleuren vormen het spanningsveld, dat in dit boek diepgaand behandeld en door zeer veel kleur-reprodukties aanschouwelijk gemaakt wordt. Om los te komen van de subjektieve en al te persoonlijke gebondenheid is een uitgebreide kennis van mogelijkheden en wetmatigheden van de kleuren noodzakelijk. Deze objektieve wetmatigheden van de kleuren worden in de eerste plaats gevonden in de kleurenbol als kleurordening en in de zeven kleurkontrasten. Met de behandeling van de leer van kleurakkoorden wordt de grondslag gelegd voor harmonische kleurkompositie. De problemen van de impressieve en ekspressieve kleurwerkingen worden zorgvuldig en met veel voorbeelden onderzocht.
Ook de systematische kleuroefeningen van ieder hoofdstuk worden begeleid door gekleurde reprodukties van schilderwerken van grote meesters uit de oude en de nieuwe tijd en de analyse van hun kleurbehandeling. Dit werk geeft door zijn tekst, de praktische oefeningen en de analyses van meesterwerken een beeld van het gehele kompleks van uitdrukkings- en toepassingsmogelijkheden van de kleuren. Wie met kleuren moet werken zal door de studie van dit werk grotere zekerheid en een bredere basis voor zijn opgaven verkrijgen. Kunstdocenten zullen door de kennis van subjektieve kleurklanken hun leerlingen beter kunnen beoordelen. Tenslotte zal iedere kunstliefhebber door dit boek zijn begrip voor kleurwaarden verdiepen en uitbreiden.

- Standaardwerk over de gehele kleurentheorie.

- INHOUD:
Register van de kleurplaten
lnleiding
Kleuren in de natuurkunde
Kleurwerkelijkheid en kleurwerking
Harmonie van de kleuren
Subjektieve kleurklanken
Konstruktieve kleurenleer
De zeven kleurkontrasten
Kleur-tegen-kleurkontrast
Licht-donkerkontrast
Koud-warm kontrast
Komp lementairkontrast
Simultaankontrast
Kwaliteitskontrast
Kwantiteitskontrast
Menging van de kleuren
De kleurenbol
Kleurakkoord en akkoordvariaties
Vorm en kleur
Ruimtelijke werking van de kleuren
Impressieve kleurenleer
Ekspressieve kleurenleer
Kompositie
Nawoord
Verantwoording van de illustraties
Personenregister.