Ensorgrafiek in Confrontatie

James ENSOR - Norbert HOSTYN - Patrick FLORIZOONE
€20,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 1999
Place: Gent - Antwerpen
Publisher: Snoeck-Ducaju - Pandora
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 346
Condition: FN
Cover condition: FN
Binding: HC
Illustrated. 
Ft: 30,5x25,5 cm. 2550 gr.

- Met de tentoonstelling "Ensor in Confrontatie", die door deze catalogus wordt begeleid, wordt op een schitterende manier aangetoond welke positie Ensor in de kunstwereld heeft ingenomen. De tentoonstelling, die zich doelbewust richt op het grafisch werk van Ensor, toont aan dat hij zondermeer tot de belangrijkste grafische kunstenaars van zijn tijd behoorde. Zijn invloed op de kunstenaarswereld kan en mag niet onderschat worden. Maar terzelfdertijd toont deze expositie aan dat, hoe eigen zijn stijl ook is, ook Ensor niet ontsnapte aan de invloed van zijn voorgangers en kennissenkring.
Deze tentoonstelling stapt duidelijk af van de traditionele overzichtstentoonstellingen die zich beperken tot het werk van één meester. Het is integendeel een project waarin de duiding, het aantonen van de plaats van de kunstenaar in zijn tijd en in de diverse stromingen, van immens belang is. Net om die reden vraagt een bezoek om extra aandacht en dient deze catalogus als werkinstrument. Maar net ook daarom verdient de samensteller ervan meer dan onze waardering.
(Geert Lambert)
Op het ogenblik dat Ensor zich als graficus manifesteerde, werd de prentkunst in België beheerst door een aantal figuren die nu veeleer tot de traditionalisten gerekend worden. In ieder geval waren het geen geniale vernieuwers zoals hij. Enerzijds was er de Antwerpse groep met ondermeer Léon Abry, Léon Brunin, Josué Dupon, Florent Crabeels, Jules Guiette, François Lamorinière of Charles Verlat. Anderzijds waren er een aantal Brusselse en Waalse figuren zoals Marie en Auguste Danse, Maurice Hagemans, Amédée Lynen, Jean Mayne, Auguste Numans of Eugène Verdyen.
Ensor begon pas te etsen in 1886, zes jaar na het afbreken van zijn academiestudies.
Het was Mariëtte Rousseau-Hannon, de zuster van zijn schildersvriend Théo Hannon die hem daartoe zou hebben aangezet.
(Norbert Hostyn)