De wonderbaarlijke avonturen van den man met den baard. Een groteske geschiedenis

Leo J. KRYN
€25,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: MCMXXXIX (1939)
Place: Antwerpen
Publisher: De Sikkel
Printer: K. Resseler, Antwerpen
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 36+4
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: SC
Illustrated: houtsneden Victor Stuyvaert
Ft: 20x14 cm. 70 gr.

- Wanneer men te Antwerpen in het Park komt, langs den kant van de Sint-Jozefskerk, dan ziet men, vlak op den rand van den vijver, een grooten treurwilg.
Op het eerste gezicht is er niets bijzonders aan dien boom, tenzij dat hij zeer groot is en vreeselijk voorover helt, maar als men naar zijn knoestigen stam kijkt en naar zijn lange rillende bladertwijgen, dan wordt men gewaar dat hij niet alledaagsch is.
Welnu, aan dien boom is een geschiedenis verbonden...

- Colofon:
Van dit boek werden door K. Resseler tweehonderd vijftig exemplaren gedrukt op antiek Pannekoek, genummerd 1 tot 250, en één exemplaar op Japansch papier voor den auteur, gemerkt I; dat exemplaar draagt 's schrijvers handteekening. Victor Stuyvaert maakte de houtsneden.

- Dit exemplaar is niet genummerd.