De kempen

Stan LEURS ea
€25,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: ca 1930
Place: Antwerpen
Publisher: De Sikkel
Printer: Sinte Katharina Drukkerij, Brugge
Edition: Nieuwe, zeer vermeerderde uitgaaf
Language: NL
Pages: 112+89 foto's+16 ads
Condition: VG
Cover condition: VG
Series: Steden en Landschappen I

Binding: SC
Illustrated: z/w foto's
Ft: 25x18 cm. 375 gr.

- Tweede, zeer vermeerderde, dubbel nummer.

- Met de medewerking van Ir. J. van Caenegem, Dr. W. Conrad, Kan. Erens Ir. Rochus Francken, Dr. J. Grietens, Dr. J. Leenen, Jan Mosmans, Ir. A. Van Olmen en Dr. Floris Prims en een inleiding van Georges Eekhoud.

- INHOUD:
INLEIDING
A. DE KEMPEN VAN DE SCHILDERS EN SCHRIJVERS, door Georges Eekhoud.
B. DE KEMPEN, HEDEN EN MORGEN, door Dr. Jules Grietens.
I. AARDRIJKSKUNDE DER KEMPEN, door Ir. A. van Olmen, met de medewerking van Dr. W. Conrad en Théo Verschraegen, Dr. J. Leenen, Ir. Rochus Francken, Dr. Ir. Stan Leurs en Ir. Van Caenegem.
A. GRENZEN
B. AARDKUNDE
C. PHYSISCHE AARDRIJKSKUNDE
1. Het klimaat
2. De grond
3. Het waterregiem
4. De bewoners
5. De fauna en flora door Dr. W. Conrad en Théo Verschraegen
D. ECONOMISCHE AARDRIJKSKUNDE
1. De landbouw
2. De economische ontwikkeling der Noord-Brabantsche Kempen door Ir. Rochus Francken.
3. De economische ontwikkeling der Vlaamsche Kempen, de handel, de verkeerswegen, door Dr. Ir. Stan Leurs
4. Economisch toekomstbeeld van het Kempisch kolenbekken, door Ir. J. Van Caenegem
E. KEMPISCHE DIALECTEN, door Dr. J. Leenen
II. POLITIEKE EN ECONOMI- J SCHE GESCHIEDENIS. door Jr. Dr. StanLeurs, E. H.Floris Prims, Dr. Grietens en Jan Mosmans
III. STEDE- EN DORPSAANLEG, WONING- EN HOEVEBOUW door Dr. Ir. Stan Leurs
IV. DE ABDIJEN, door E. H. Kan. Erens
A. TONGERLOO
B. AVERBODE
C. POSTEL
D. ANDERE ABDIJEN
V. OUDE KUNST, door Ir. Dr. Stan Leurs
A. KERKELIJKE BOUWKUNST
B. DE BURGERLIJKE BOUWKUNST
C. LUIKSCHE KEMPEN
D. BEELDHOUWKUNST
E. RENAISSANCE, BAROK EN MODERNE KUNST
 
AFZONDERLIJKE ILLUSTRATIES
1. Heidevelden, met dal van de Stiemerbeek, 
tusschen Kuylen en Winterslag te Genk (links op den achtergrond, gebouwen van de kolenmijn van Winterslag)
2. Duinen met heidekruid en helm, nabij Kamert
3. Duinen, vastgelegd door aanplanting van denneboomen (Grove den) Genk
4. Duinen met kruipwilg. Kalmpthout
5. Poelen, op een vroeger door duinen ingenomen plaats, te Kalmpthout (in de verte, de «Kambuus»). (Deze duinen leverden, voor zoowat dertig jaar het noodige zand tot ophooging van de spoorbaan, te Antwerpen)
6. Ven, omzoomd door Carex stricta. Genk
7. Turfstapel (dal van de kleine Nethe) (Tusschen Herenthals en Lichtaart)
8. Weg over de heide, te Langerloo bij Genk, met berken en eiken
9. Vliegenzwam (Amanita Muscaria), in een bosch
10. Ven met waterdrieblad (menyanthes trifoliata) op den voorgrond, berken op het achterplan (tusschen Herenthals en Lichtaart)
11. Strijd tusschen een pas aangelegde weide (rechts) en de heide (links). Genk
12. Ven, op den boord begroeid met Molinia Cœruka. Genk
13. Lycopodium inundatum, verschillende heidekruisoorten en rendiermos (links), op een moerassig heideveld. Lichtaart
14. Wollegras (Eriophorum polystachyum) op den boord van een plas. Genk
15. Strijd tusschen duin en heidekruid (Erica Fetralix). Kalmpthout
16. Duinen met Carex arenaria. Kalmpthout
17. H. Conscience
18. Schilde
19. Mol
20. Balen o. Nethe
21. Begijnhof te Hoogstraten
22. Begijnhof te Turnhout
23. Westerloo
24. Poppel
25. Mol
26. Mol
27. Zandgraver te Mol
28. Kalmpthout
29. Mol
30. Gerheiden
31. Gerheiden
32. Zondag, I (Gerheiden)
33. Zondag, II (Balen)
34. Zondag, III ('s Gravenwezel)
35. Zondag, IV (Zoerzel)
36. Processie te Casterle (I)
37. Processie te Casterle (II)
38. Processie te Poste!
39. Mol
40. Pulderbosch
41. Pulderbosch
42. St Job in 't Goor
43. Zoerle Parvijs
44. Mol
45. Rosslaer
46. Kasterlee
47. Meer
48. Genk
49. Watermolen te Lichtaart
50. Binnenzicht van den Watermolen te Lichtaart
51. Magerhalle
52. 's Gravenwezel
53. Massenhoven
54. Praehistorisch vaatwerk (Hallstadt Type)
55. Praehistorisch vaatwerk (boven Latène type, onder: Hallstadt type)
56. Velasquez : Overgave van Breda
57. H. Van der Noot
58. Stadhuis te Herenthals met monument van den Boerenkrijg
59. Marktdag te St Job in 't Goor
60. Abdij van Averbode in de XVIIe eeuw
61. Abdij te Averbode
62. Abdij te Tongerloo
63. Abdij te Postel, Kerk
64. Herenthals, St. Waltrudis
65. Herenthals, St. Waltrudis Interieur
66. Hoogstraten
67. Hoogstraten Interieur
68. Groote Kerk, Breda
69. Groote Kerk, Breda
70. St. Dymphna, Geel
71. St. Amands, Geel
72. Boxtel
73. Hilvarenbeek
74. Groot-Vorst
75. Chaam
76. Graftombe Jan van Polanen, Breda
77. Het «Zitterke» te Hoogstraten
78. Altaarblad van St-Waltrudis, Herenthals
79. Altaarblad van St. Dymphna, Geel
80. Binnenplaats van het Kasteel te Breda
81. Monument van Engelbrecht II van Nassau in de Groote Kerk te Breda
82. Epitaaf van Van Assendelft, Ibid.
83. Kerkraam te Hoogstraten
84. Westerloo
85. Westerloo
86. Philips-Fabrieken, Eindhoven
87. Radiumfabriek te Achter-Oolen
88. Tuindorp, Winterslag
89. Schachttoren, Eisden.