De abstracte kunst in België (1910-2010) L'art abstrait en Belgique

Denis LAOUREUX
€35,00
Verzenden naar
*
*
Verzendmethode
Naam
Geschatte levering
Prijs
Geen verzendopties

Year: 2010
Place: Brussel - Bruxelles
Publisher: Mercatorfonds - Dexia Bank
Printer: 
Edition: 1st
Language: NL - FR
Pages: 128
Condition: FN
Cover condition: FN
Binding: HC
Illustrated: Overvloedig in kleuren.

De Dexia Collectie munt niet alleen uit door haar verscheidenheid maar ook door de kwaliteit van de kunstwerken. De collectie doet de rijkdom van de abstracte kunst in België alle eer aan. Deze publicatie schetst de krachtlijnen en de kenmerken van de Belgische abstracte kunst van de 20ste eeuw. Ze behandelt de avant-gardestromingen uit het interbellum (zoals de zuivere beelding of plastique pure, het constructivisme, groepen en kunstkringen als 7 Arts en Moderne Kunst, kunstenaars als Servranckx of Baugniet) en de trends die na 1945 van de abstracte kunst een constant hernieuwd proces maakten, met onder meer de lyrische abstractie van Van Anderlecht, experimenten met colourfield painting door Mouffe en Wéry of de materieschilderkunst van Bogart en Londot. De publicatie plaatst de kunstenaars in hun historische context om zo het belang van hun oeuvre voor het ontstaan en de ontwikkeling van de abstracte kunst in België toe te lichten. Het werk is chronologisch opgebouwd en bestaat uit twee delen, met de Tweede Wereldoorlog als middelpunt.
Denis Laoureux is doctor in de Letteren en Wijsbegeerte en professor kunstgeschiedenis aan de Université Libre de Bruxelles. Hij is gespecialiseerd in de kunst van de 19de en 20ste eeuw.
Begeleidt de gelijknamige tentoonstelling in het Maison de la Culture van de provincie Namen (25 september31 december 2010) en in het Dexia Art Center, Brussel.
 
- Superbe collection tant par sa diversite que par la qualite de ses oeuvres, la collection Dexia nous offre a voir la richesse de l'art abstrait en Belgique. Ce livre s'attache a degager les lignes de force et les specificites de l'abstraction belge tout au long du XX e siecle. Il revele aussi bien les avant-gardes de l'entre-deux-guerres (a travers la plastique pure, le constructivisme, des groupes comme 7 Arts ou des cercles comme Moderne Kunst et des artistes tels que Servranckx ou Baugniet, par exemple) que les tendances qui, apres 1945 avec l'abstraction ? «lyrique ?» (Van Anderlecht), les recherches chromatiques (Mouffe, Wery) ou encore les exemples matieristes (Bogart, Londot), font de la creation abstraite un processus sans cesse renouvele. Les artistes sont replaces dans leur contexte historique afin de mettre en evidence la signification de leur oeuvre dans la genese et le developpement de l'abstraction en Belgique. Structure en deux parties articulees autour de la Seconde Guerre mondiale, l'ouvrage suit une trame chronologique.

- INHOUD:

7 Woord vooraf
9 Inleiding
13 Voorop in de avant-garde
13 Enkele bijzondere kenmerken van de Belgische abstracte avant-garde
20 Van moderniteit naar avant-garde
23 Na 1918
27 Nieuwe referentiemodellen
35 Tussen art deco en productivisme
41 De kring Moderne Kunst in Antwerpen
45 7 Arts: een constructivistische schare in Brussel
50 Victor Servranckx en René Magritte, verdedigers van de esthetiek
55 Einde van een utopie
61 Na de Tweede Wereldoorloo
61 De werkelijkheid op losse schroeven
69 Lyrische vervoering
79 Feest en roes van de materie
84 Abstractie en beweging
90 De paden van het minimalisme
97 Huidige perspectieven
103 Beknopte bibliografie
105 Werken tentoongesteld in het Maison de la Culture van Namen
107 Werken tentoongesteld in de Dexia Galerij in Brussel.
6 Avant-propos
8 Introduction
13 Sur le front des avant-gardes
13 Quelques particularités de l'avant-garde abstraite belge
19 De la modernité à l'avant-garde
23 Après 1918
27 De nouveaux modèles de référence
35 Entre Art déco et productivisme
40 Le cercle Moderne Kunst à Anvers
46 7 Arts: une phalange constructiviste à Bruxelles
48 Victor Servranckx et René Magritte, défenseurs de l'esthétique
55 La fin d'une utopie
61 Après la Seconde Guerre mondiale
61 La réalité en question
69 Envolées lyriques
78 Fête et fureur de la matière
83 Abstraction et mouvement
93 Les voies du minimalisme
98 Perspectives actuelles
102 Orientation bibliographique
105 OEuvres exposées à la Maison de la Culture de Namur
107 OEuvres exposées dans la Galerie Dexia à Bruxelles.
Productlabels