m.v.m. (of omgekeerd) Bibliografie van en over Marcel Van Maele beeldend en woordkunstenaar

Eddie WALRAVENS
€55.00
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Year: 1993
Publisher: Het Vervolg
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 184+XIV
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated: z/w
Ft: 30x21 cm. 666 gr.

- INHOUD:
EEN WOORD VOORAF
BIBLIOGRAFIE
INHOUDSTAFEL
DEEL A: DE WOORDKUNSTENAAR : HET LITERAIRE WERK
* BIBLIOGRAFIE VAN MARCEL VAN MAELE
1: Afzonderlijke werken : individueel
1.1. Poëzie
1.1.1. Gewone uitgaven
1.1.2. Bibliofiele uitgaven
1.2. Proza
1.3. Toneel
2: Afzonderlijke werken : in samenwerking
2.1. Poëzie
2.2. Scenario
2.2.1. Toneel en spektakel
2.2.2. Film
2.3. Stripverhaal
3: Medewerking aan verzamelwerk
3.1. In boek-, album- of brochurevorm
3.2. Klankopname
4: Publikatie in tijdschriften, dag- en weekbladen
4.1 Poëzie
4.2. Proza
4.3. Toneel
4.4. Kritische Bijdrage
5: Bloemlezingen waarin werk van Marcel Van Maele wordt opgenomen
6: Werk in vertaling
6.1. Afzonderlijk gepubliceerd
6.2. In tijdschriften
6.3. In bloemlezingen
7: Interview
8: Medewerking aan radio en televisie
9: Medewerking aan literaire manifestaties e.d.
10: Behaalde prijzen
11: Tijdtafel
* BIBLIOGRAFIE OVER MARCEL VAN MAELE
1: Besprekingen per werk
2: Bijdragen over Marcel Van Maele als literator
2.1. Afzonderlijk verschenen
2.2. Opgenomen in essaybundels, gepubliceerd als voorwoord , enz ...
2.3. Verschenen in dag-, weekbladen en periodieken
2.4. In encyclopedieën, literatuurgeschiedenissen e.d.
2.5. Bijdragen op radio en televisie
3: Algemene bijdragen
4: Opdrachten
DEEL B: DE BEELDENDE KUNSTENAAR : HET PLASTISCH WERK
1: Overzicht van de gehouden tentoonstellingen
2: Besprekingen in dag-, weekbladen en tijdschriften
3: Het no man's land tussen literatuur en plastische kunsten
3.1. Performances
3.2. Globe Trascriptions project
3.3. Pioneer project
BIBLIOGRAFISCHE BRONNEN
- Boeken
- Instellingen
ILLUSTRATIES
GEMENGDE BERICHTEN
Selectie van een aantal representatieve teksten omtrent het werk van Marcel Van Maele
REGISTERS
- Register op namen van auteurs, rescencenten en andere personen voorkomend in de bibliografie én op titel van Van Maele's geschriften en van de publikaties waaraan hij meewerkte
- Register op tijdschriften,dag-,weekbladen en periodieken.