Newsletter

Van Nu en Straks. Historiek en Betekenis

Louis SOURIE
€20,00

Year: 1953
Language: NL
Pages: 184
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC

- INHOUD:
Voorbericht.
Van Romantiek tot Impressionisme.
Een nieuw Geluid.
Van Nu en Straks-historiek.
Tweespalt.
Betekenis.
Inhoudstafel op «Van Nu en Straks» 1893-1901. (De volledig, gedetailleerde inhoud van de verschenen nummers.)