Newsletter

Louis Van Boeckel. Kunstsmid

Rik MARCKX
€76,00

Year: 1994
Place: Lier
Publisher: Gilde Heren Van Lier
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 224
Condition: VG
Cover condition: VG
Binding: HC

- Monografie, overvloedig geïllustreerd, standaardwerk over den Boeckel.

- Flaptekst:
In "Lodewijk Van Boeckel" geeft de auteur geen compilatie van eerder gepubliceerde teksten, maar werpt hij een eigenzinnig licht op de mens en de kunstenaar.
Marckx laat de hoofdpersonages hun eigen verhaal vertellen. Hiervoor kon hij een beroep doen op meerdere "bevoorrechte" getuigen die Louis Van Boeckel zelf nog gekend hebben en wiens getuigenissen een kleurig beeld van de smid oproepen.
Het verhaal begint In het gezIn van Cornelius Van Boeckel waar Louis als tweede van vier zonen geboren werd. Naast zijn jeugdjaren, die door het overlijden van z'n moeder toen hij amper vier was niet erg rooskleurig waren, wordt uitgebreid aandacht besteed aan zijn eerste smederij-ervaringen, afgesloten door z'n legerdienst in de smederij van het regiment artillerie te Antwerpen.
Met zijn deelname aan de Rubenswedstrijdtentoonstelling vangt de merkwaardige geschiedenis aan van de volksjongen uit Lier die de wereld veroverde met zijn smeedwerken. De auteur geeft een goed tijdsbeeld, en gaat na welke positie Van Boeckel in de Europese kunstwereld innam rond de eeuwwisseling en welke zijn belangrijkste invloeden waren.
Naast het verhaal van het flamboyante kunstenaarsleven dat Louis leefde, wordt ook de tweede generatie -Lode en Rik Van Boeckel- niet vergeten. Tenslotte voert de auteur de leerlingen van Louis Van Boeckel ten tonele. Vanzelfsprekend zijn in dit boek een groot aantal bekende en minder bekende werken opgenomen en worden de technische aspecten van de smeedkunst evenmin achterwege gelaten.
 
Rik Marckx
De auteur is geboren op 23 november 1933 in Terhagen (Rupelstreek - provincie Antwerpen).
Stammend uit een oud geslacht van smeden en kunstsmeden, is hij geen onbekende in de wereld van de smeedkunst. Hij was gedurende 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Om met gezag over smeedkunst te kunnen schrijven, ging hij, zelf leraar, nog lessen volgen aan de Hoefsmederijschool van Anderlecht (Brussel), de Technische Scholen van Temse en Merksem en aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, afdeling smeden, edelsmeedkunst en kunstgeschiedenis.
In Lier is hij zeker geen onbekende, want als student verbleef hij er vijf jaar. Zijn voorvader, Cornelius Marckx, de beroemde kunstsmid uit Kontich (prov. Antwerpen), vervaardigde in 1740 het smeedwerk aan het stadhuis van Lier, dat Louis Van Boeckel in 1890 , vakkundig en in dezelfde "style royal" restaureerde.
Rik Marckx doet nu wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de smeedkunst.