Newsletter

Jozef Peeters (1895-1960)

Robert MELDERS
€22,00

Year: 1978
Place: Antwerpen - Amsterdam
Publisher: De Nederlandsche Boekhandel
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 188+ (VII+32 Platen)
Condition: VG
Cover condition: Fair
Binding: SC
Illustrated. 

- Deze studie is de eerste monografie die gewijd wordt aan de Antwerpse kunstenaar Jozef Peeters, pionier van de abstacte schilderkunst. Er wordt een overzicht gegeven van zijn gehele artistieke carrière, met een nadruk op de periode tussen 1918 en 1926 toen Peeters een leidende figuur was in de kunstwereld. Ook zijn activiteiten als publicist en als organistor van de Congressen voor Moderne Kunst worden nader bekeken. Een bijlage bevat Peeters' kunstkritische geschriften.

Inhoudsopgave
Dankwoord 7
Verantwoording 9
Woord vooraf 11
1. De voorgeschiedenis van een modernist 13
§ 1. Studietijd 13
§ 2. Peeters als luminist 14
§ 3. Peeters' occult symbolisme 15
2. Peeters' verblijf op de barricaden van de avant-garde 1918-1926.
Een historische schets 35
§ 1. De kring Moderne kunst 35
§ 2. Vroege internationale contacten 36
§ 3. Peeters' contacten met de Antwerpse avant-garde 38
§ 4. Het eerste Congres voor Moderne Kunst 40
§ 5. Peeters de internationalist 44
§ 6. De eerste ontmoeting met Seuphor 48
§ 7. Het tweede Congres voor Moderne Kunst 51
§ 8. Het derde Congres voor Moderne Kunst 57
§ 9. Het tweemanschap. Peeters-Seuphor 59
§ 10. Het tweemanschap Peeters-Du Perron 68 .
3. Het schilderkunstig œuvre van een avant-gardist 75
§ 1. De probleemstelling 75
§ 2. Peeters' aanloop naar een eigen stijl 76
§ 3. Peeters' eigen stijl 81
4. De vrije grafiek van een modernist 91
5. Peeters' toegepaste kunst 97
§ 1. Peeters en het decoratieve 97
§ 2. De meubelontwerpen 99
§ 3. De textielontwerpen en de beschilderingen 105
§ 4. Toegepaste grafiek 108
6. De geschriften van Jozef Peeters 111
§ 1. De probleemstelling 111
§ 2. Bespreking van de teksten 114
7. Een avant-gardist wordt een modeprodukt 129
Besluit 137
Bibliografie 141
Bijlage: de verzamelde geschriften van Jozef Peeters 143
Personenregister 185.