Newsletter

Jan van Ruusbroec 1293-1381 + Bijlage

Tentoonstellingscatalogus
€20,00

Year: MCMLXXXI (1981)
Place: Brussel
Publisher: Koninlijke Bibliotheek Albert I
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 538 + bijlage
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC

Goed geïllustreerde catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het overlijden van Jan van Ruusbrec.
Georganiseerd door het Comité-Jan van Ruusbroec 1981 in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Nassaukapel en Galerij Houyoux van 17 oktober tot 28 november 1981.

INHOUD:

Woord vooraf j
Samenstellers van de catalogus v
Bruikleengevers vj
Lijst der verkort geciteerde werken viij

I. Mystiek in de Nederlanden vóór Ruusbroec 1

II. Leven 29

III. Werken 107
Traktaten 109
Handschriften 120
Drukken 133

IV. Nabloei en invloed tot omstreeks 1800 261

V. Verering en iconografie 361

VI. Geschiedenis en iconografie van Groenendaal 432

VII. Studies en tekstuitgaven, 19de-20ste eeuw 483

Lijst van de afbeeldingen 510
Lijst der besproken en vermelde handschriften 517
Register 521

BIJLAGE:

Chronologische tabel en drie kaarten.