Newsletter

Eenheid en scheiding in de Nederlanden 1555-1585

J. DECAVELE & R.C. Van Caenegem & I. Schöffer
€12,00

Year: 1976
Publisher: Dienst voor Culturele Zaken
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 278
Condition: G
Binding: SC
Illustrated: In kleur en z/w.

Tentoonstelling naar aanleiding van de herdenking van de Pacificatie van Gent.

- Inhoud:
Ten geleide.
Erecomité - Lijst van de bruikleengevers.
Werkcomité.
Bijdragen:
- De Pacificatie van Gent (1576-1976), door R.C. van Caenegem.
- De Pacificatie van Gent, op tweeërlei afstand bezien, door I. Schöffer.
Catalogus:
Verantwoording, door J. Decavele.
Afkortingen.
Deel I. De Nederlandse samenleving aan de vooravond van de Opstand:
1. De Zeventien Provinciën.
2. De Nederlanden, een welvarend land?
3. Rijkdom en armoede.
4. "Int vroede" en "int sotte".
5. Religieuze tegenstellingen.
Deel II. Op de drempel van een troebele tijd:
1. Van Karel V naar Filips II.
2. Compromis en Smeekschrift.
3. De hagepreken.
4. De Beeldenstorm.
Deel III. Alva en de geuzen:
1. De Raad van Beroerten.
2. De Tiende Penning.
3. Oranje en de Watergeuzen.
4. De rebellengewesten Holland en Zeeland.
Deel IV. De eenheid hersteld?
1. Eerste toenaderingspogingen.
2. Muiterijen in het leger.
3. De Pacificatie van Gent.
4. Een wankele vrede.
Deel V. Naar de Scheuring:
1. Op de revolutionaire toer.
2. De «Unies».
3. Een nieuwe landsheer.
4. De dood van Oranje.
5. De scheuring voltrokken.