Newsletter

Cesar De Cock: De schoonheid van de stilte

Richard COMYN & Paul HUYS
€64,00

Year: 2004
Place: Tielt
Publisher: Lannoo
Printer: idem
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 160
Condition: FN
Cover condition: FN
Binding: HC
Illustrated: Uitvoerig in kleur.

Kunstmonografie over het werk van Cesar De Cock (1823-1904), een pre-impressionistische landschapsschilder Uitgebreid geïllustreerd met vele detailfoto's Cesar De Cock werd geboren in Gent, en groeide op als schilder-muzikant. Hij verhuisde in 1854 naar Parijs waar hij in contact kwam met de school van Barbizon. Zijn doofheid dwong hem de muziek vaarwel te zeggen en zich volledig aan de schilderkunst te wijden. Hij ontwikkelde een eigen stijl in getemperd koloriet, en mag aanzien worden als een voorloper van het impressionisme in België.

- INHOUD:

WOORD VOORAF
BIOGRAFIE:
I Gent 10
2 Parijs, Barbizon en Veules 16
3 Gasny 22
4 Gent 28
DE NIEUWE LANDSCHAPSCHILDER KUNST VAN DE 19DE EEUW.
HET CEUVRE VAN CESAR DE COCK: TEKENAAR, ETSER, SCHILDER:
1 Tekeningen en aquarellen 42
2 De etsen 50
3 De schilderijen 64
CESAR DE COCK EN DE KUNST VAN ZIJN TIJD.
DE COCK VERSUS DE COCK.
DE SCHOONHEID VAN DE STILTE.
NABESCHOUWING.
SELECTIEVE BIBLIOGRAFIE.
LIJST DER ILLUSTRATIES.
NOTEN.
BIJLAGEN:
1 Tijdstabel 129
2 Stamboom van de familie De Cock 135
3 De Parijse salons 137
4 De Gentse salons 139
5 De Brusselse en Antwerpse salons 141
6 Andere exposities 143
7 Een kleine bloemlezing uit de kunstkritiek 145
DANK.
COLOFON.