Newsletter

Vlaamsche Folklore-vertellingen

Gustaaf VIGOUREUX
€34.00

Year: 1941
Place: Gent
Publisher: Snoeck-Ducaju en Zoon
Printer: idem
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 102
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: SC
Series: Faun-Reeks nr. 1
Illustrated: Oscar BONNEVALLE

- Een bundel vertellingen, verscheen als eerste boek in de Faun-Reeks van de gelijknamige groep rond Paul Rogghé, met tekeningen van Oscar Bonnevalle.

- 1 van 300 genummerde en gesigneerde exemplaren.

- INHOUD:

1. Varens-Verkoopers
2. Het Schandaal van den korten «Transparant»
3 . Het Avondgebed van ons Moeder
4. De Lembeeksche Vrijagie van Kanneke Pauwels
5. Hoe Sint Livinus in den «Bak» geraakte
6. Het Drama van het Geitenkot
7. «Den Tjielo»
8. Bonsoir Voisine
9. Het Monster in den Spoelbak
10. De Spoken van Oostwinkel
11. De Begrafenis van Koleken Maere
12. De Moord op Krukke Mie.
 
DE VLAAMSGHE FOLKLORE-VERTELLINGEN
van Gustaaf Vigoureux
openen op gelukkige wijze de nieuwe
Faun-reeks van de bekende Gentsche Uitgeverij
Snoeck-Ducaju en Zoon. Zonder
aanstellerigheid, noch literaire mooi-doenerij,
onthult de geboren volksschrijver,
die Gustaaf Vigoureux is, ons enkele aspecten
van de brave, oolijke, vrome en
bijgeloovige volksziel van het Meetjesland.
Onder zijn vlotte pen werden het
geen zwaar-op-de~hands'che karikaturen,
maar veeleer gevoelige humoresken, ontroerd
en bijwijlen ontroerende jeugdherinneringen
aan toestanden en typen van
het Vlaamsche dorpsleven, die de talentvolle
Gentsche teekenaar Bonnevalle tot
een paar met pittoresk volksleven geladen
zwart-wit teekeningen inspireerde. We
wenschen het vroolijke, stemmige boekje
een gewettigden bijval toe!
Prof Dr P. De Keyser.