Newsletter

Vertelsels voor Janneke en Mieke

Ernest CLAES & Herman TEIRLINCK & Felix TIMMERMANS & Gerard WALSCHAP
€112.00

Year: MCMXLIII (1943)
Place: Gent
Publisher: Snoeck-Ducaju en Zoon
Printer: idem
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 116
Condition: FN
Cover condition: VG, in goede staat, met oorspronkelijk rug die meestal ontbreekt of beschadigd is.
Binding: HC
Illustrated: Bandverluchting van Elisabeth IVANOWSKY, 

- INHOUD:

I. De ketellappers van Zeveneik door Herman Teirlinck met prenten van Elisabeth Ivanowsky.
II. Vertelsels van de acht gebroers door Gerard Walschap met prenten van Hélèna van Coppenolle.
III. De dag der dieren door Felix Timmermans met prenten door Tonet Timmermans.
IV. Tist Plu door Ernest Claes met prenten van Hélèna van Raemdonck.