Newsletter

Van Nu en Straks 1893-1901

Anne Marie MUSSCHOOT
€19.00

Year: 1982
Place: 's-Gravenhage
Publisher: Martinus Nijhoff
Printer: -
Edition: 1st
Language: NL
Pages: XXXXIX+392
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: SC
Series: -
Illustrated: met de "Van Nu en Straks" versieringen.

In deze bloemlezing wordt voor het eerst een rijke
en representatieve keuze geboden (in facsimile) uit
Van Nu en Straks (1893-1901), het tijdschrift dat in
de Zuid nederlandse literatuur de rol heeft gespeeld
die De Nieuwe Gids heeft gehad voor Noord-Nederland.
De vernieuwing van de Vlaamse literatuur
vond aansluiting bij de algemene opleving van het
artistieke leven in België: bij de Frans-Belgische
literatuur (met La jeune Belgique, Cart moderne en
La société nouvelle) en bij het ontstaan van het art
nouveau. Henry van de Velde, lid van de groep der
XX, verzorgde de grafische vormgeving van de
eerste reeks van Van Nu en Straks (1893-1894),
waaraan ook talrijke Noordnederlandse literatoren
(o.m. Albert Verwey) en kunstenaars hebben meegewerkt
(o.m. R.N. Roland Holst, J. Thorn Prikker,
J. Toorop en J. Veth). Naast de geestelijke leider van
de beweging, August Vermeylen, traden als mederedacteuren
Em. de Bom, Cyriel Buysse en P. van
Langendonck op. In de tweede reeks (1896-1901),
die in 'boekkunstig' opzicht minder opmerkelijk was
maar waarin voor die tijd belangrijke 'intellectuele'
problemen centraal gesteld worden (o.m. het anarchisme,
met bijdragen van F. Domela Nieuwenhuis
en van J. Mesnil), traden figuren naar voren als Karel
van de Woestijne, Stijn Streuvels en Herman Teirlinck.