Newsletter

't Verlost Brabant opgedraegen aen hunne hoogmogende, myne heeren de dry staeten representerende het volk van het Hertogdom van Brabant.

P. F. R. [Peter Frans ROSSAERT]
€74.00

Year: [1790]
Place: Antwerpen
Publisher: J.B. Carstiaensens
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 26
Condition: G
Cover condition: G
Binding: SC

- Illegale uitgave van tijdens de Brabantsche Omwenteling van 1789.

- ROSSAERT (Pierre-François), Vlaams dichter, geboren in Antwerpen, op 14 oktober 1738
en stierf daar op 22 oktober 1818. Van 1761 tot 1796 was hij notaris in zijn stad; zijn oudste zoon was een vrederechter. Naar aanleiding van het bezoek van Joseph II in Antwerpen in 1781 componeerde hij zijn panegyric in het vers: Lof-digt van Josephus II, ter oorzaek van zyn komst tot den troon, door P.F. Rossaert.
Maar tijdens de Brabantse revolutie, waren zijn ideeën veranderd, en hij drukt zijn tegenovergestelde gevoelens uit in zijn gedicht: 't Verlost Brabant opgedraegen aen hunne hoogmogende, myne heeren de dry staeten representerende het volk van het Hertogdom van Brabant. Dit gedicht eindigt met een eenvoudig chronogram
(1790) en twee drievoudige chronogrammen (5370) die ons de datum van zijn gedicht geven.
J. Vercoullie
Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde.
J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden.

De Brabantsche Omwenteling van 1789.