Newsletter

Luc Tuymans. Grafisch werk 1989-2012

Manfred SELLINK & Tommy SIMOENS
€22.50

Year: 2013
Place: Brussel
Publisher: Ludion
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 280
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: SC
Illustrated. 

- Luc Tuymans is zonder twijfel op internationaal vlak de bekendste levende Belgische kunstenaar. Net zoals bij zijn geschilderd oeuvre is de jaarlijkse productie van zijn grafisch werk eerder beperkt. En net zoals voor zijn schilderijen is kwaliteit primordiaal. Dankzij de samenwerking met gerenommeerde uitgevers en meester-drukkers heeft Tuymans een aanzienlijk grafisch oeuvre kunnen uitbouwen.

- Een overzicht van meer dan twintig jaar grafisch werk, dat diverse technieken omvat, van fotokopie tot zeefdruk over monotype, steendruk, aquatint, heliogravure, in-situprojecten en installaties. Enkele casestudies werpen een licht op de voorbereiding en de totstandkoming van Tuymans' drukwerk. Aan de hand van nooit eerder gepubliceerd bronnenmateriaal en proeven, polaroids en aquarellen - onder meer uit de archieven van meester-drukker Roger Vandaele en van de studio van Luc Tuymans - wordt het proces van de analyse en vertaling van beelden, van kleurscheidingen en proefdrukken ten gronde uitgediept. Een gellustreerd overzicht van Tuymans' volledige grafische oeuvre tussen 1989 en 2012 sluit het boek af, gaande van een gefotokopieerde portfolio met een selectie van Tuymans' vroege tekenwerk over suites zoals The Spiritual Exercises tot het meesterwerk The Rumour, een ruimtelijke installatie die een reeks monotypes en een maquette samenbrengt in n editie.Een tentoonstelling met een selectie van Tuymans' belangrijkste grafisch werk is in voorbereiding.

Inhoud:
Voorwoord
Benno Tempel
De zoektocht naar het beeld: het grahsche werk van Luc Tuymans
Manfred Sellink
Grahsch werk 1989-2012
Appendix
Terminologie
Biografie
Overzicht van tentoonstellingen en besprekingen
Solotentoonstellingen
Tentoonstellingen onder curatorschap van de kunstenaar
Keuze uit de groepstentoonstellingen
Keuze uit de bibliografie
Geschriften en projecten van de kunstenaar
Interviews en gesprekken
Boeken
Artikelen
Dankbetuiging.

14 (car. 1) Untitled, 1989 152 (caq6) Sunset, 2003
28 (car. 2) De transformatie van de berg, 1990 154 (car. 37) Gene, 2004
3° (caq) Recherches, 1990 158 (car. 38) Angel,2oo4
36 (car. 4) Zayin,1992 160 (car. 39) Giscard, 2004
46 (cat·5) Lamproom, 1992 162 (car. 40) Untitled (Pharmacy), 2004
5° (car. 6) Kristallnacht, 1992 164 (car. 41) Untitled (Superstition), 2005
54 (caL? ) Firewood, 1994 166 (car. 42) The Worshipper, 2005
56 (car. 8) Die Zeit, 1994 17° (car. 43) Shore, 2005
58 (car. 9) Wiedergutmachung, 1995 174 (car. 44) Egypt (2003), 2005
60 (car. IO) The Conversation (Het gesprek), 1995 176 (car. 45) Illusion and Reality, 2005
62 (cat. II) Le Verdict, 1995 176 (cat.45.1) T iles, 2005
80 (car. 12) Portrait, 1995 178 (car. 45.2) Illusion and Reality, 2005
81 (car. 13) Superstition, 1995 180 (car. 46) Slide, 2006
82 (car. 14) Tracing, 1995 182 (car. 47) Ballroom Dancing, 2007
83 (car. 15) Pillows, 1995 184 (car. 48) The Spiritual Exercises, 2007
84 (car. 16) Premonition, 1995 194 (caL49) Suspended, 2007
85 (car. 17) Peter, 1995 196 (car. 50) Untitled (Ende), 2007
86 (car. 18) Lamp, 1995 200 (car. 51) Zelfportret (1982), 2008
87 (cat.19) TIle Green Room, 1995 202 (car. 52) Crazy Horses, 2008
88 (car. 20) The Temple, 1996 2°4 (car. 53) Wenn der Frühling kommt, 2008
IOO (car. 21) Prague. Refribell. Harbours. Waterloo. 206 (car. 54) ANTWERP-TAX,2008
Nautilus., 1997 208 (car. 55) Transitions A-B-C-D, 2008
lro (car. 22) Untitled, 1999 216 (car. 56) Harbour-Refribell,2oo9
112 (car. 2).1) Silence (1990), 2000 218 (car. 57) Absence is the Highest Form
112 (car. 23.2) Silence (1990), 2000 of Ptesence, 2009
114 (car. 24) Untitled (Triptych), 2001 220 (car. 58) Dead Skull, 20IO
rr6 (car. 25) Untitled (The Rumour), 2001 220 (car. 58.1) Dead Skull, 20IO
Il8 (car. 26) Het versluierd beeld, 2001 222 (cat.58.2) Dead Skull, 20IO
120 (cat.27) Altar, 2002 226 (car. 59) Heart,2011
122 (car. 28) The Rumour, 2002-03 228 (car. 60) 4PM,2011
1)2 (car. 29) Niks,2OO3 234 (car. 61) Xphone, 20II
136 (car. 30) Drum Set (Series 1),20°3 236 (car. 62) Plates, 2012
138 (car. 31) Drum Set (Series II), 2003 244 (car. 63) Fenêtres, 2012
142 (car. 32) Premonition (Series 1), 2003 244 (car. 63.1) Fenêtre, 2012
144 (cat·33) Premonition (Series II), 2003 246 (cat. 63.2) Fenêtres, 2012
146 (car. 34) Slide l-ll-III, 2003 25° (cat. 64) AlIO!,2012
15° (car. 35) Untitled (Woman), 2003 256 (car. 65) The Valley, 2012