Newsletter

Lichamelijke opvoeding

Constant DE KINDER & Jos. PIERRÉ
€14.00

Year: 1926
Place: Antwerpen
Publisher: Antverpia
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 64
Condition: G
Cover condition: G
Binding: SC

- Leergangen van Zwemmen, Redden en Opwekken van drenkelingen voor Scholieren, ingericht door de Zwem- en Reddingsvereeniging Antverpia.

- Geïllustreerd met tekeningen en foto's. Omslagtekening is van Constant De Kinder.