Newsletter

Kunst en mystiek: de Aanbidding van het Lam : naar een genetische verklaring

Lod. CLYSTERS (Clijsters)
€49.00

Year: 1935
Place: Tongerloo
Publisher: St. Norbertus Drukkerij
Printer: idem
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 224+Platen
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: SC
Illustrated: z/w illustraties.

- CLIJSTERS geeft ons een nieuwe verklaring van de beteekenis van het alomgekende drieluik: het Lam Gods, verklaring die 'geheel of gedeeltelijk, tegen alle bestaande opinies indruischt'; de schrijver onderzoekt tevens het vraagstuk der gebroeders Van Eyck. [Streven. Jaargang 3(1935)]

- INHOUD:
VOORWOORD.
EERSTE HOOFDSTUK De bestaande opinies in zake de algemeene beteekenis van de Aanbidding van het Lam.
TWEEDE HOOFDSTUK : Kunst en Mystiek - Naar een genetische verklaring van de Triptiek.
DERDE HOOFDSTUK : Het visioen van de H. Hildegardis.
VIERDE HOOFDSTUK: Het Verband tusschen het visioen en de open triptiek.
VIJFDE HOOFDSTUK: De Godsfiguur.
ZESDE HOOFDSTUK : De Algemeene Beteekenis van het Openstaand Drieluik.
ZEVENDE HOOFDSTUK : De Buitenluiken.
ACHTSTE HOOFDSTUK : Van Eyck's verdere Afhankelijkheid van Hildegardis. De Triomf der K!erk.
NEGENDE HOOFDSTUK : De H. Hildegardis naast het leven en den werkkring der Van Eycken.
TIENDE HOOFDSTUK : De H. Hildegardis en het vraagstuk der Van Eycken.
BESLUIT.