Newsletter

Heylige en Roemweerdige Persoonen

SMET C.
€50.00

Year: 1808
Place: Brussel
Publisher: By P.-J. De Haes, Boek-Drukker en Verkooper op de Kieke-Merkt.
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 516
Condition: G
Cover condition: G
Binding: HC

Dewelke in de tien eerste Eeuwen binzonderlijk medegewerkt hebben om de Rooms- Catholyke Religie, in geheel Nederland. Uyt te breyden, vast te stellen en te bewaren; Als ook de Vyanden en Vervolgers der zelve Religie.