Newsletter

Handboek voor het restaureren van schilderijen

Knut NICOLAUS
€49.00

Year: 1998
Place: Keulen
Publisher: Könemann Verlagsgesellschaft
Printer: -
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 430
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: HC
Series: -
Illustrated: Overvloedig geïllustreerd in kleuren.

Elk schilderij veroudert en verandert daardoor in de loop der tijden van uiterlijk. Dit proces betreft het hele schilderij: de drager, de verflaag en de vernislaag. Tentoonstellingen, transport, omgevingsinvloeden en restauraties vormen tevens een bedreiging en zijn soms oorzaak van beschadiging.
 
Om aard en omvang van de schade te herkennen en passende conserverings- en/of restauratietechnieken te kunnen kiezen, moet men over gedetailleerde kennis beschikken. Liefhebbers van schilderijen, verzamelaars, kunsthistorici, handelaars en restaurateurs kunnen deze kennis opdoen in dit boek over het restaureren van schilderijen.

Het boek is ingedeeld - overeenkomstig de manier waarop een schilderij is opgebouwd - in vier hoofdstukken. Het begint met de dragers, paneel of doek, om via de verflaag te eindigen met de vernislaag. Aan het begin van elk hoofdstuk worden bepaalde soorten schade en de oorzaken ervan verklaard. Dan volgen de historische en moderne technieken voor conservering en restauratie. De stand van zaken en de verschillende werkwijzen
worden verduidelijkt door middel van foto's en illustraties, die veelal door de auteur tijdens zijn praktijk als restaurateur zijn verzameld en vaak zelf zijn gemaakt.

Kanttekeningen en een omvangrijke appendix met documentatie, verklarende woordenlijst, bibliografie en register zorgen voor een optimaal gebruik.