Newsletter

Geschiedenis van Schooten, Merxem en Sint Job in 't Goor. 3 delen compleet

P. J. GOETSCHALCKX
€59.00

Year: Reprint 1987
Place: Merksem
Publisher: Gemeentebestuur
Edition: Facsimile heruitgave
Language: NL
Pages: 364+376+528
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: HC

BLADWIJZER VAN BOEKDEEL I. Eerste Hoofdstuk: Oorsprong en eerste opkomst van Schooten. Tweede Hoofdstuk: Schooten en Merxem onder de abdij van Lobbes. Derde Hoofdstuk: Schooten en Merxem onder de heeren der familie van Schooten, nog geen heeren van Breda. Vierde Hoofdstuk: Schooten en Merxem onder de heeren der familie van Schooten, tevens heeren van Breda. Vijfde Hoofdstuk: Schooten en Merxem onder de familie van Wesemaal. Zesde Hoofdstuk: De heeren van Schooten en Merxem onder de familie van Bautershem. Zevende Hoofdstuk Schooten en Merxem onder de familie van Glimes.

BLADWIJZER VAN BOEKDEEL II. Achtste Hoofdstuk: Het eigen van Schooten en Merxem onder de abdij van Villers. Negende Hoofdstuk: Heerlijkheid en heeren van Merxem en Dambrugge. Tiende Hoofdstuk: De heerlijkheid van Schooten na hare scheiding van die van Merxem. Elfde Hoofdstuk: De heerlijkheid van S. Job `t Goor.

BLADWIJZER VAN HET III DEEL. Twaalfde Hoofdstuk: Oorsprong der parochiën van Schooten en Merxem. Dertiende Hoofdstuk: Patroons-, persoons- en priestersrechten te Schooten en te Merxem. Veertiende Hoofdstuk: Tienden te Schooten en te Merxem. Vijftiende Hoofdstuk: Kerk-, pastoors- en H. Geestgoederen te Schooten en te Merxem. Vijftiende Hoofdstuk: (2) De kapelrijen van Schooten en Merxem. Zestiende Hoofdstuk: De parochie der H. Cordula te Schooten, van af haren oorsprong tot op het einde der XIVe eeuw. Zeventiende Hoofdstuk: De parochie Van Schooten in de XVe en in de XVIe eeuw. Achttiende Hoofdstuk: De parochie van Schooten tijdens de XVIIe en de XVIIIe eeuw. Negentiende Hoofdstuk: De parochie van Schooten tijdens de Fransche Omwenteling. Twintigste Hoofdstuk: De parochie van Schooten tijdens de XIXe en XXe eeuw. Een en twintigste Hoofdstuk: De parochie van `t H. Hert te Deuzelt. Twee en twintigste Hoofdstuk: De parochie van den H. Bartholomeus te Merxem, van haren oorsprong tot op `t einde der XVe eeuw. Drij en twintigste Hoofdstuk: De parochie van Merxem tijdens de XVIe en XVIIe de eeuw. Vier en twintigste Hoofdstuk: De parochie van Merxem sinds de XVIIIe eeuw. Vijf en twintigste Hoofdstuk: De parochiën van den H. Franciscus van Assise en van 0. L. V. van Smerten te Merxem. Zes en twintigste Hoofdstuk: De parochie van S. Job in `t Goor.

Scan is titelpagina, kaft similileder met goudopdruk.