Newsletter

Europese profielen I en II

Armand BONI
€27.00

Year: 1982-83
Place: Brecht-Antwerpen
Publisher: De Roerdomp
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 184+200
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: SC

- Deel I: een kultuurhistorische wandeling in de twaalfde eeuw.

Flaptekst:
Wie zich wil verdiepen in de kulturele en politieke geschiedenis van Europa tussen de twaalfde en de achttiende eeuw, moet maar te biechten gaan bij Armand Boni. Ik geloof niet dat in de Nederlandse letteren op dit gebied een auteur meer aanspraak kan maken dan Boni. Het titanen- en monnikenwerk dat hij met zijn ruim dertig historische romans heeft verwezenlijkt is nog niet geëvenaard. Hij brengt niet alleen een historische evokatie maar weet heel de materie ook literair te verwoorden. Zijn romans zijn soms gebald, vaak driftig maar vooral bruisend en meeslepend.
Boni laat het verre verleden herleven en biedt een uitzonderlijke gelegenheid om meer kennis en inzicht te krijgen van dat verleden.

INHOUD:
1. Het verdict en het verdriet van paus Gregorius VII
2. Naar Canossa gaan met keizer Hendrik IV
3. Een nieuw Bethlehem of de opgaande ster Urbanus II
4. Naar de eerste bloedige kruistocht
5. Bernardus van Clairvaux, de blaffende hond
6. De witte monnik in opmars
7. Twee pausen, een enkele kerk
8. Naar Vézelay en de tweede kruistocht
9. Norbert van Gennep, de witte wolk tussen keizer en paus
10. Met Norbert naar Maagdenburg en Rome
11. Met Thomas Becket de twaalfde eeuw rond.

- Deel II: een kultuurhistorische wandeling in de dertiende eeuw.

Flaptekst:
Armand Boni, Europese Profielen, deel 1 : een kultuurhistorische wandeling in de twaalfde eeuw.
Deze kerkelijk-politieke wandeling in de twaalfde eeuw begint met een kort portret van paus Gregorius VII (1078-85), de monnik van Cluny Hildebrand, die met de 27 artikelen van zijn 'Dictatus Papae' de initiator is van de bekende gregoriaanse hervorming in hoofd en leden.
De paus gaat de grove kerkelijke en maatschappelijke misbruiken te lijf; wij beleven met hem de boetegang naar Canossa van koning-keizer Hendrik IV. Na zijn dood in ballingschap te Salerno zal zijn hervorming worden overgenomen door grote figuren als paus Urbanus II, Bernardus van Clairvaux, Norbert van Gennep en Thomas Becket.
Paus Urbanus II leidt de feodaliteit van het Westen naar de eerste kruistocht, die een erbarmelijke mislukking wordt. Bernardus van Clairvaux betreedt als hoofdfiguur het schouwtoneel van het verbrokkelde Westen. Hij is de vader van een vernieuwd en streng monachisme en een puur evangelisch geloof op basis van de Heilige Schrift, waardoor hij de wetenschap om de wetenschap aan de kaak stelt en het vervallen Cluny (de zwarte monniken van Benedictus) van de ondergang poogt te redden. Bernardus bestrijdt de ketterse uitwassen, wint de vorsten en de massa voor de tweede kruistocht, en groeit uit tot de heraut van de gregoriaanse hervorming tijdens het pauselijk schisma onder Innocentius II en Anacletus II, dat gedurende zeven jaar het Westen verdeelde.
Naast Bernardus blinkt Norbert van Gennep uit door de hervorming van reguliere kanunniken en de stichting van Prémontré en Cappenberg. De witte monniken van Clairvaux zullen de geschiedenis ingaan onder de naam Cisterciënzers; de witte kanunniken van Prémontré onder de naam Praemonstratenzers.
Met de bekende martelaar van Canterbury of Kantelberg Thomas Becket sluit de auteur zijn wandeling in de twaalfde eeuw af, zich bewust van het feit dat Thomas Becket niet het laatste slachtoffer is van de hervorming in hoofd en leden.

Deel II van Europese Profielen is een kultuurhistorische wandeling in de dertiende eeuw met als hoofdfiguren Francesco van Assisi en Dominicus de Guzman, de eerste als de armste onder de armen, de tweede als predikheer tegen de Katharen.

Deze geromanceerde essay's worden opgeluisterd door het gezelschap van de Duitse professor Carl N ... , alias Q.1. (Quaestiones Indisciplinatae, roekeloze of indiskrete vragen), die op de eerste plaats de Germaanse invasie van het anarchistische Italië commentarieert. Tijdens de dialogen tussen de auteur en diens vriend-professor worden de toestanden soms in een andere optiek bekeken, maar zij blijven verzoeningsgezind; wat ook het doelwit is van dit tweedelig werk. 

INHOUD:
1. Achthonderd jaar Francesco van Assisi
2. Van Assisi naar San Damiano
3. Het visioen in de spiegel van Clara Scifi
4. Paus Innocentius lIl, de baanbreker
5. Innocentius III en Francesco van Assisi
6. De dood van de idiota als mindere broeder
7. De Katharen
8. Het missiegebied van Dominicus de Guzman
9. Simon van Montfort en Dominicus de Guzman
10. Dominicus de Guzman, de vlammende fakkel van de apostolische waarheid
11. Hugolinus ontmoet en overtroeft Hildebrand
12. Frederik II, het bindteken tussen Oost en West
13. De ijzeren paus Gregorius IX
14. Een valse of een echte kruistocht?
15. Het einde van het Patrimonium Petri?
16. Het einde van de antichrist-ketter.