Newsletter

De Voorstad groeit

Louis-Paul BOON
€74.00

Year: [1943]
Place: Brussel
Publisher: A. Manteau
Printer: Henri Proost & C°
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 448
Condition: FN
Cover condition: VG, omslag met flappen
Binding: SC
Illustrated: [omslag is van Maurice ROGGEMAN]

- Debuutroman.

- <De groote verdienste van Louis P. Boon ligt in het vermogen om stevig getypeerd leven te scheppen. Opmerkelijk mag heeten hoe al de figuren scherp individueel zijn geteekend en toch door het voorstadsverband zijn vereenigd, hoewel ieders lot zich naar eigen aard voltrekt. Voorstadstragiek, met sterk menschelijke trekken. Een krioelen van personages, die echt aandoen - met speciale aandacht ook voor kindertypes - en in wier hart dikwijls diepe peilingen worden gedaan. Zelden gebeurt het dat als debuut met zooveel zwier de schildering van een geheele «comédie humaine» in zulk een eigenaardig meewarig licht wordt volgehouden. De jury heeft het gevoel, meer te mogen doen dan de aandacht vestigen op een goede inzending uit vele: als niet alle teekenen bedriegen, steekt in Louis P. Boon een schrijver met substantie en klasse.>

- Flaptekst:
Met algemeene stemmen werd de «Leo J. Kryn-prijs» van 10.000 frank toegekend aan Louis P. Boon voor zijn roman «De Voorstad groeit ». De jury, bestaande uit Willem Elsschot, Raymond Herreman, Willem Pelemans, Maurice Roelants en Fr. CIosset, kreeg 32 handschriften te beoordeelen en vond genoemd boek de openbaring van deze prijsvraag.

De jury is van meening dat de schrijver over opmerkelijke vormkracht beschikt en dat hij over een omvangrijke eigen stof en wereld een persoonlijke visie te brengen heeft.

De groote verdienste van Louis P. Boon ligt in het vermogen om stevig getypeerd leven te scheppen.
Opmerkelijk mag heeten hoe al de figuren scherp individueel zijn geteekend en toch door het voorstadsverband zijn vernenigd, hoewel ieder lot zich naar eigen aard voltrekt. Voorstadstragiek, met sterk menschelijke trekken. Een krioelen van personages, die echt aandoen - met speciale aandacht ook voor kindertypes - en in wier hart dikwijls diepe peilingen worden gedaan.
Zelden gebeurt het dat als debuut met zooveel zwier de schildering van een geheele «comédie humaine» in zulk een eigenaardig meewarig licht wordt volgehouden.

De jury heeft het gevoel, meer te mogen doen dan de aandacht vestigen op een goede inzending uit vele: als niet alle teekenen bedriegen, steekt in Louis P. Boon een schrijver met substantie en klasse.