Newsletter

De genesis van Bezette stad. Ik spreek met de mannen en regel alles wel

BOYENS José
€30.00

Year: 1995
Place: Antwerpen
Publisher: Pandora
Edition: 1st
Language: Nederlands
Pages: 214
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: HC

- Brieven van Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen 1920-1921 over het ontstaan van Bezette stad en de Antwerpse groepering van het Sienjaal.

- Overvloedig geïllustreerd.

Inhoudsopgave:

1 INLEIDING 7
De vriendengroep rondom Paul van Ostaijen 9
Sienjaal, een project van de Antwerpse vriendengroep 14
Enkele artistieke groeperingen en tijdschriften 17
Novy als zakelijke basis voor Sienjaal 22
Leiderschap en zielsverwantschap 23
De vormgeving van Bezette stad en het aandeel daarin van Oscar ]espers 27
Bezette stad en het expressionisme 32
Andere modernistische invloeden in Bezette stad 35
2 BRIEVEN 41
Brieven van Oscar ]espers aan Paul van Ostaijen van medio november 1920 tot 26 april I921. Met toelichtingen
3 VERANTWOORDING VAN DE TEKST 183
4 LIJST VAN ILLUSTRATIES 193
5 BIBLIOGRAFIE 199
6 REGISTER 205.