Newsletter

Copyright Rubens. Rubens en de grafiek

Nico VAN HOUT
€17.00

Year: 2004
Place: Gent
Publisher: Ludion
Printer: -
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 176
Condition: FN
Cover condition: VG
Binding: HC
Illustrated: uitgebreide illustratie in kleur en z/w. Met twee uitslaande platen.

INHOUD:
WOORD VOORAF.
INLEIDING.
TITIAAN ALS ROLMODEL.
RUBENS EN DE PRENTKUNST.
COPYRIGHT RUBENS.
CUM PRIVILEGIIS ..
DE ZAAK VORSTERMAN.
EEN ARTISTIEKE ARMWORSTELING.
MOMENTOPNAMEN.
PRENTEN IN WORDING.
ETSTE RUBENS ZELF?
EEN SLINKEND OEUVRE.
DE TRIOMF VAN DE KERK.
RUBENS EN DE CONTRA REFORMATIE.
LESS IS MORE.
RUBENS EN DE HOUTSNEDE.
'NAAR DE ANTIEKEN'.
RUBENS' OUDHEIDKUNDIGE BELANGSTELLING.
ROMANTISCHE LANDSCHAPPEN.
BEWONDERD EN VERGUISD.
ENKEL OP ZONDAG.
RUBENS EN HET BOEK.
GEWELD EN SENSUALITEIT.
JACHT, DRAMA EN EROTIEK.
DE MARKT VOOR GRAFIEK IN ANTWERPEN.
DE ZESTIENDE EN ZEVENTIENDE EEUW.
LEERMEESTER OP AFSTAND.
DE INVLOED VAN RUBENS OP DE KUNST IN QUEBEC.
BIBLIOGRAFIE.
FOTOVERANTWOORDING.

- Uitgegeven naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Koninklijk Museum voor Schonen Kunsten Antwerpen, 12 juni - 12 september 2004 en het Musée National des beaux-arts du Québec, 14 oktober 2004 - 9 januari 2005.