Newsletter

Art Nouveau in België. Architectuur en Interieurs

Françoise DIERKENS-AUBRY & Jos VANDENBREEDEN
€27.00

Year: 1994
Place: Tielt
Publisher: Lannoo
Edition: 3de druk
Language: NL
Pages: 228
Condition: VG
Cover condition: G
Binding: HC
Illustrated 

- INHOUD:

WOORD VOORAF
INLEIDING door Françoise Dierkens-Aubry
ARCHITECTUUR door Jos Vandenbreeden
DE AANZET TOT DE ART NOUVEAU
Nieuwe kunst. Bronnen. Eclecticisme. Integratie van de kunsten in bouwkunst. Structuur en natuur. Het einde van de architectuur.
DE NIEUWE EIGENHEID EN DE ORIGINALITEIT VAN HET PLAN, DE GEVEL EN DE RUIMTE IN DE ARCHITECTUUR VAN HORTA
De principes. Het plan van het moderne huis. Het portret van de bewoner. Het beleven van de ruimte. De planopbouw. De natuur als vormbeginsel. Het interrelatieconcept. De gevel als resultante van het interieur.
DE TECHNISCH-INDUSTRIËLE EN STRUCTURELE ASPECTEN IN DE BOUWKUNST
Structuur, een ander impuls. Staal in het herenhuis. De artistieke vorm. Het technisch environment.
VAN EEN NIEUW-ONTWIKKELDE VORMENTAAL NAAR EEN STIJL
Paul Hankar. Henry van de Velde.
DE INTERPRETATIE VAN DE NIEUWE VORMENTAAL ALS STIJL
De florale art nouveau, Gustave Strauven, Emest Blerot De permanentie van de traditie, Paul Saintenoy en Leon Govaerts, Henri Jacobs Het nieuwe eclecticisme, Octave van Rysselberghe Van nieuw-electicisme naar 'exuberantisme', De geometrische tendens. Een uitzondering: Joseph Hoffman
ART NOUVEAU IN DE STAD EN DE STADSVERFRAAING
Elysisch wonen in de Cogels Osywijk, Pionierswerk in de stad, Openbare kunst.
INTERIEURS door Françoise Dierkens-Aubry.
ART NOUVEAU ALS INTERIEURSTIJL
VICTOR HORTA (1861-1947)
PAUL HANKAR (1859-1901)
GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)
HENRY VAN DE VELDE (1863-1957)
TERVUREN 1897
TURIJN 1902
HET HERENHUIS HANNON, Verbindingslaan 1, Brussel
DE WONING COHN-DONNAY, Koningsstraat 316, Brussel
HET HUIS LÉON LOSSEAU, rue de Nimy 37, Mons
DE WONING PAUL CAUCHIE, Frankenstraat 5, Brussel
KUNST IN DE STRAAT ... EEN FINALITEIT door Jos Vandenbreeden
Noten, bibliografie
Algemene bibliografie
Dankbetuigingen
Herkomst van de foto's.