Newsletter

100 jaar Boerenbond in beeld. 1890-1990

Patricia QUAGHEBEUR & Luc SCHOKKAERT
€13.00

Year: 1990
Place: Leuven
Publisher: Belgische Boerenbond
Edition: 1st
Language: NL
Pages: 200
Condition: VG
Cover condition: Fair: kreukje in omslag ro
Binding: SC
Illustrated. 

INLEIDING

Honderd jaar Boerenbond vatten in beeld ... voorwaar geen gemakkelijke opgave. De keuze was vaak moeilijk: kozen we voor de mens of voor de organisatie? Soms was het aanbod groot; dan weer leek geen enkele foto te vertellen wat we werkelijk in beeld wilden brengen. Het was ook dikwijls kiezen om de grote diversiteit in de werking van de Boerenbond geen onrecht aan te doen. Honderden leuke, prachtige, ontroerende foto's legden we aan de kant, in de stille hoop dat ze bij een volgende gelegenheid toch van onder het stof zouden worden gehaald.

Vele foto' s weten op zich al te boeien. Door er een verhaal aan te koppelen, hebben we getracht een brok geschiedenis terug tot leven te roepen. Wie het boek aandachtig doorbladert, krijgt al snel een kijk op de grote mijlpalen in de Boerenbondgeschiedenis. Maar we zijn ervan overtuigd dat U toch nog eens zult teruggrijpen naar die ene foto waarop U iemand meende te herkennen of die in uw geest bleef hangen omwille van de prachtige snorren ... En dan wordt U misschien wel nieuwsgierig naar de achtergronden waartegen het hele Boerenbondverhaal zich afspeelde. Dit kunt u rustig lezen in de tekstkolommen. Wie dan nog op zijn honger blijft zitten, verwijzen we door naar de wetenschappelijke studie "Ieder voor Allen" van Leen Van Molle, die de basis vormde voor dit boek.

Onze dank gaat uit naar Christel Roegiers en Carine Goris die meer dan 60.000 oude foto's uit het opvallend rijke fotoarchief van de Boerenbond identificeerden en zo het zoekwerk verlichtten. Greet De Neef en Luc Vints van de audio-visuele dienst van het KADOC hielpen bij het zoeken naar fotomateriaal buiten de Boerenbondcollectie. Toon Jamart van Studio-Boerenbond verdient een pluim voor de kunde en het geduld bij de vormgeving van dit boek. Daarnaast zijn er nog tal van mensen binnen en buiten de Boerenbond die praktische hulp boden of ons een hart onder de riem staken bij de realisatie van dit boek, waarvoor oprechte dank.

Patricia Quaghebeur, redactie; Luc Schokkaert; Leen Van Molle.

INHOUD:
WOORD VOORAF
INLEIDING
INHOUD
DEEL 1: 1890 - 1914
Het verhaal van de stichting
Het huis krijgt vorm
Samenaankoop, beter koop
Krediet voor de kleine boer
Verzekeringen
Voor gezond en beter vee
En de boerin . . . ?
Luytgaerens organiseert
DEEL 2: 1914 - 1945
Mooie plannen voorlopig in de lade gestopt ...
De ergste schade hersteld
Nieuwe grenzen voor het werkingsgebied
Voor een machtige standsorganisatie
De stem van de boer in het Parlement
Het Hoofdbestuur bestuurt
Drukte op de A.V.V. - markt
De verzekeringen in de lift
Bloei en ondergang van de Middenkredietkas
De Boerenbond herzien
De Boerenbond aan banden
DEEL 3: 1945 - 1990
Naar een groen Europa
Metamorfose van boer en platteland
Minderbroedersstraat nr. 8
1971 . . . de kaarten herschikt
Een organisatie voor boer en tuinder
Levend land
De economische kracht van de Boerenbond
NAWOORD
HERKOMST VAN DE ILLUSTRATIES.